bizzEUROPE consulting

SUBSIDIEADVIES EN MANAGEMENT CONSULTING

bizzEUROPE consulting geeft u helder zicht op subsidiemogelijkheden voor uw organisatie. bizzEUROPE is gespecialiseerd in het aanvragen en beheren van Europese en nationale subsidies. Met subsidies kunt u investeren in product-, proces-, of diensteninnovatie, onderzoek, kennisuitwisseling en/of internationale samenwerking. bizzEUROPE biedt u full service subsidiebegeleidingin de meeste gevallen op basis van 'no cure no pay': u betaalt alleen indien uw aanvraag wordt goedgekeurd. Hierdoor is het subsidieaanvraagrisico minimaal en bent u verzekerd van optimale kwaliteit en inzet.

De bizzEUROPE ondersteuning richt zich op het totale subsidietraject: van ontwikkeling en aanvraag tot eindafrekening. Dit zorgt ervoor dat de toegekende subsidie op correcte wijze wordt verantwoord en u hierdoor de volledige subsidie ontvangt! Wij bieden u vooral expertise op het gebied van Europese subsidies zoals Interreg, EFRO en Horizon2020.

Door meer dan 15 jaar brede en internationale subsidie- en projectimplementatiekennis kan bizzEUROPE u ook ondersteunen bij management vraagstukken op het gebied van innovatie, marktstrategie en Europese aanbestedingen.

Meer over bizzEUROPE.                                                     


“Identify your problems but give your power and energy to solutions” - Tony Robbins