bizzEUROPE consulting is door mij, drs. Oyono Vlijter, opgericht in 2008. Ik werk als zelfstandig subsidieadviseur en (interim) management consultant en zit al meer dan 20 jaar in het subsidievak. Ik heb ervaring met diverse Europese en Nederlandse subsidies, zoals Interreg NWE (III, IV en V), EFRO (Kansen voor West I/II, OP Oost), Horizon2020, Prevention of and Fight against Crime (ISEC), Asiel-, Migratie-, en Integratiefonds (AMIF), Erasmus+, Daphne, Internationaal Innoveren/Eureka, WBSO, VSB Fonds, NutsOhra en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Met bizzEUROPE begeleid ik het gehele subsidietraject, van projectontwikkeling tot aanvraag, implementatie en eindverantwoording.   

Door mijn brede ervaring in diverse sectoren en bij verschillende organisaties heb ik specifieke inhoudelijke kennis opgebouwd met betrekking tot industriële producten en processen (o.a. gieterij-industrie), gezondheidszorg (eHealth, GGZ), maatschappelijke participatie (Wmo), cultuureducatie (jeugd), Europees aanbesteden en consortiumvorming. Ik kan u daarom ook ondersteunen bij het ontwikkelen van slimme strategieën, cross-sectorale samenwerking en beleidsimplementatie.

In het verleden heb ik o.a. gewerkt voor het European Information Centre Netwerk (EIC), het belangrijkste business support netwerk van de Europese Commissie. Dit netwerk ondersteunt bedrijven bij het vinden van EU financiering, het correct toepassen van Europese wet- en regelgeving (aanbesteden, CE markering, productveiligheid) en het vinden van business partners. Voor het EIC heb ik verschillende business development (business matching en export bevordering) project uitgevoerd, in Europa en daarbuiten (i.c. Suriname, Jamaica, Trinidad & Tobago en Belize). Het EIC netwerk is in 2008 overgegaan in het Enterprise Europe Network (EEN). Daarnaast heb ik gewerkt voor het adviesbureau ERAC BV (European Regional Affairs Consultants) dat zicht richt op regionale ontwikkeling en (Europese) financieringsmogelijkheden (o.a. EFRO, Interreg).

Enkele successen: Interreg V NWE: € 3.727.593 (projectleider: 2016-2021); OP Oost / EFRO: € 1.146.560 (projectondersteuning: 2016-2019); Erasmus+: € 150.000; Kansen voor West / EFRO: € 1.824.500 (projectondersteuning: 2016-2019); Internationaal Innoveren / Eureka: € 719.988; Maatschappelijke Sectoren & ICT (M&ICT): € 650.820 en € 426.565; Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ: € 186.900; ESF 2014-2020 procesbegeleider gemeente Tilburg (adviestraject in het kader van een Europese aanbesteding). Sinds 2021 ook diverse opdrachten in het kader van projectontwikkeling en management.