Interessante subsidiemogelijkheden

De Europese Commissie en de Nederlandse overheid maken voor het behalen van hun beleidsdoelen steeds vaker gebruik van het instrument 'subsidie'. Hierdoor zijn er in Nederland inmiddels meer dan 1500 subsidieregelingen die uiteenlopende projecten financieren. De kans is daarom groot dat er ook voor uw projecten subsidie beschikbaar is. Om een idee te krijgen van de mogelijkheden heeft bizzEUROPE voor u een selectie gemaakt van enkele interessante subsidieprogramma's. Neem contact met mij op om de specifieke mogelijkheden voor uw project te inventariseren.

EUROPESE subsidieregelingen

  • Horizon Europe: het EU programma voor onderzoek en ontwikkeling; 95,5 miljard euro voor de periode 2021-2027

  • Life+: ontwikkeling en uitvoering van het Europese beleid op het gebied van natuur, klimaat en energietransitie; 5,43 miljard euro voor de periode 2021-2027

  • Connecting Europe Facility: voor het verbeteren van het Europees vervoers-, energie- en digitaal netwerk; 33,71 miljard euro voor de periode 2021-2027

  • EU4Health programme:voor het bevorderen van gezondheid(systemen); het voorkomen van ziekten; bescherming tegen grensoverschrijdende gezondheidsrisico's; innovatief gezondheidsbeleid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg; 5,3 miljard euro voor de periode 2021-2027

  • Interreg V North West Europe (NWE): gericht op territoriale ontwikkeling door transnationale samenwerking op het gebied van innovatie en de kenniseconomie bevorderen; low carbon en resource efficiency; 370 miljoen euro voor de periode 2021-2027. Andere Interreg programma's: https://interreg.eu/

  • Erasmus +: voor het ondersteunen van onderwijs, training (skills gap), jeugd en sport; ondersteuning van nationale inspanningen die voorzien in het moderniseren van het onderwijs; 26,2 miljard euro voor de periode 2021-2027.

  • Creative Europe: voor het ondersteunen van Europa's culturele (o.a. muziek, literatuur, architectuur) en creatieve (audivisuele) sector; 2,2 miljard voor de periode 2021-2027.

  • Justice Programme: voor het effectief toepassen van EU wetgeving op het gebied van civiel recht en strafrecht; toegankelijkheid van het rechtssysteem verbeteren bij grensoverschrijdende zakelijke conflicten; 305 miljoen euro voor de periode 2021-2027.

  • Europees Sociaal Fonds: voor het ondersteunen van werkgelegenheid en eerlijke arbeidskansen: verbeteren van het aanpassingsvermogen van werknemers; de toegang tot werk; beroepsmogelijkheden (levenlang leren); en het ondersteunen van kansarme groepen. In Nederland wordt de ESF regeling uitgevoerd door het Uitvoeringvan beleid SZW; 413 miljoen euro voor de periode 2021-2027 (NL)

  • Kansen voor West III/EFRO: voor het bevorderen van duurzame economische concurrentiekracht in West-Nederland, door verhoging van de investeringen in R&D en innovatie (focus op MKB en kennisvalorisatie); inzetten op o.a. innovatie, hernieuwbare energie, circulaire economie en duurzame stedelijke ontwikkeling. De 3 andere Operationele Programma's (OP's) die in Nederland worden gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zijn: OP Zuid, Go Oost en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland; 506 miljoen euro voor de periode 2021-2027 (voor alle 4 OP's).

Meer EU subsidies vindt u via 'Grants of the European Union' en het Europese Portaal voor het MKB

 


NEDERLANDSE subsidieregelingen

In Nederland bestaan er honderden nationale, regionale en lokale subsidieregelingen die grote en kleinere projecten financieren. Een deel van deze regelingen vindt u via Ondernemersplein.nl en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.