Subsidies bieden uw organisatie de mogelijkheid om verder te groeien en interessante projecten te realiseren. Zowel de Nederlandse overheid als de Europese Commissie stellen jaarlijks miljarden euro’s beschikbaar om verschillende beleidsdoelen te ondersteunen. Subsidie is beschikbaar voor projecten gericht op onder andere:

 • het ontwikkelen van innovatieve producten en/of productieprocessen

 • wetenschappelijk en experimenteel onderzoek

 • klimaatverandering (adaptatie en mitigatie)

 • transport en logistiek

 • milieu en biodiversiteit

 • ICT/Robotica/grafeen/3Dprinting

 • veiligheid/crisis- en rampenbestrijding

 • duurzame energie

 • bestrijden van georganiseerde misdaad

 • gezondheidsbevordering; eHealth

 • onderwijs; ontwikkeling curricula

 • cultuur; historisch erfgoed

 • recreatie en toerisme

 • (thematische) internationale samenwerking

Afhankelijk van de subsidieregeling kunt u een bijdrage ontvangen voor onder andere de volgende kosten: loonkosten, uitbesteden van onderzoek, organiseren van conferentie/seminars/workshops, projectmanagement, overhead, transport en accommodatie, aanleggen van infrastructuur, promotieactiviteiten, aanschaf machines/hardware en onderwijs.  

Een subsidieaanvraag opstellen is meestal niet eenvoudig. Het vereist kennis over specifieke wetgeving en beleidsdoelen, marktontwikkeling in een bepaalde sector en financiële kennis. Bij EU subsidies komt daar nog eens bij dat u (in de meeste gevallen) het project moet uitvoeren met meerdere projectpartners in Europa, of daarbuiten. Kennis van Europese wet- en regelgeving, consortium vorming en de Engelse taal is hier essentieel. Daarom zijn er in de praktijk maar weinig subsidieadviesbureaus die u kunnen assisteren bij het aanvragen van subsidies uit Europa.

bizzEUROPE consulting bouwt voort op meer dan 20 jaar ervaring met Europese subsidieregelingen en het uitvoeren van innovatieve Europese projecten, binnen en buiten Europa. bizzEUROPE heeft niet alleen ervaring met het aanvragen van subsidie maar ook met het daadwerkelijk uitvoeren en afrekenen van door de Europese Commissie of de Nederlandse overheid gefinancierde projecten.    

Lees hier verder over het optimaliseren van uw subsidiemogelijkheden.