SUBSIDIEBEGELEIDING

Door het grote aantal subsidieregelingen met verschillende subsidievoorwaarden is het niet altijd makkelijk om de juiste regeling te vinden voor uw project(en). Het uitontwikkelen en schrijven van een goed projectvoorstel is ook niet eenvoudig; het vergt veel onderzoek en een aanzienlijke tijdsinvestering. Na goedkeuring van de aanvraag is degelijk technisch en financieel management essentieel voor het 'binnenhalen' van het gehele subsidiebedrag. 

bizzEUROPE biedt u daarom full service subsidiebegeleiding: 

  1. (in de meeste gevallen) een gratis subsidiescan met een overzicht van regelingen die voor uw project(en) interessant zijn en directe financieringsmogelijkheden bieden. 

  2. Uitontwikkelen projectidee / procesbegeleiding: (hoe) past uw innovatieve project binnen de randvoorwaarden van een specifieke subsidieregeling; deze ('go/no go') fase is essentieel en vergt optimale samenwerking en afstemming tussen de verschillende partijen; in sommige gevallen kan het projectidee worden voorgelegd aan de subsidieverstrekker.

  3. Nadat de juiste regeling is geïdentificeerd en het projectidee is uitontwikkeld start de subsidieaanvraagprocedure: het invullen van de aanvraagformulieren (met een gedetailleerd projectplan en een begroting), het verzamelen van de benodigde documentatie (bijvoorbeeld KvK inschrijving, statuten en jaaroverzichten), de laatste controle van de aanvraag en ervoor zorgen dat deze vóór (!) de deadline door de subsidieverstrekker wordt ontvangen.

  4. Bij een succesvolle aanvraag, subsidiemanagement: het assisteren en begeleiden bij het technisch en financieel managen van uw project zodat u zich volledig kunt concentreren op het uitvoeren van uw projectdoelstellingen.    

Subsidieproces in schema:

Kosten

Het uitvoeren van een subsidieonderzoek is in principe gratis (afhankelijk van het aantal projecten). Het schrijven van de subsidieaanvragen gebeurt in de meeste gevallen op basis van no cure no pay’  waarbij 5-10% van het toegekende subsidiebedrag in rekening wordt gebracht of een 'fixed fee'. Voor begeleiding bij het managen van uw toegekende subsidie brengt bizzEUROPE een uurtarief in rekening.